Få Apple AirPods til 0,-, når du bestiller Fri tale med 500 GB data hos Oister.
Se tilbud her!

Det betyder de stigende naturgaspriser for din gasvarmer

Du har nok bemærket, at naturgaspriserne stiger for tiden, hvis du opvarmer din bolig med naturgas. Gasvarme er den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, og derfor vil stigningen i naturgas priser have en stor indflydelse for mange husstande. Det er dog ikke alle, der ved, hvordan de skal forholde sig til de stigende gaspriser, og om de kan gøre noget for at spare på regningerne. Læs mere her for at blive klogere på, hvorfor priserne stiger, og om de fortsat vil stige i 2022. 

Hvorfor er gasprisen steget?

Naturgaspriserne er historisk høje for tiden, og tendensen startede allerede i slutningen af 2021. Grunden til de høje naturgaspriser kan være, at gaslagrene i Europa ikke er så fyldte, som de plejer at være grundet kolde vintre. Og en øget efterspørgsel efter gas giver også højere gaspriser. Det er i USA, Mellemøsten og Rusland verden har sine største lagre af naturgas, så politiske konflikter kan også påvirke forsyningen af naturgas til Europa. For hvis man ikke har adgang til lige så store gaslagre, som man plejer, men stadig har samme efterspørgsel, påvirker det naturgaspriserne, så de stiger. 

Høje naturgaspriser gør det dyrere at bruge din gasvarmer

Nu hvor naturgaspriserne er steget så markant, overvejer du sikkert alternative varmekilder. Her kan det anbefales, at du skifter din gasvarmer ud med en varmepumpe, da varmepumper generelt set er billigere i drift. En varmepumpe fungerer på den måde, at den omdanner el til varmeenergi, og denne proces koster typisk mindre end at bruge naturgas til at opvarme ens bolig, selvom elpriserne også er steget på det seneste.

Hvis du har mulighed for det, kan du også tilslutte dig til fjernvarmenettet. Ellers er det eneste du kan gøre at spare på naturgassen, for eksempel ved at skrue ned for varmen og tage sokker og en ekstra sweater på, når du er indenfor i de kolde tider. 

Hvordan fortsætter udviklingen?

Om naturgaspriserne fortsat stiger afhænger meget af, om vinteren bliver kold, for så vil efterspørgslen efter naturgas stige og priserne ligeså. Det forventes ikke, at naturgaspriserne vil falde i 2022, for Europa i er i hård konkurrence med Asien om verdens naturgas, som køber meget naturgas fra Rusland og USA.

Først når Europas egne naturgaslagre er fyldte igen, vil priserne begynde at falde. Desuden ser det ud til, at leverancerne af naturgas fra Rusland fortsat vil være lave på grund af politiske konflikter. Derfor er der mange usikkerheder forbundet med naturgaspriser i fremtiden.